VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU LỌC

Nguồn nước sạch có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cá cảnh và các sinh vật trong bể

  • Trong bể cá, nước được tuần hoàn qua nhiều bước lọc khác nhau như: lọc thô, lọc vi sinh và lọc tinh.
  • Công nghệ mới giúp kiểm soát được mọi chỉ số nước trong bể với nhiều loại vật liệu lọc
  • Giúp đem lại hiệu quả làm trong nước tức thì.
  • Sử dụng lọc đúng cách, nước bể cá trong lên rõ rệt sau 2-3 giờ.

* Lưu ý : Để đảm bảo hiệu quả lọc thô tốt nhất, bạn nên thay mới tất lọc sau 2 tháng sử dụng.