Cá và san hô trong môi trường tự nhiên có nguồn thức ăn phong phú về chủng loại giúp chúng đạt được yêu cầu về dinh dưỡng. Các loại thức ăn phổ biến có trong tự nhiên của cá và san hô là các loại tảo thực vật, tảo động vật, các loài ráp xác, nhuyễn thể và rong tảo có sẵn trong môi trường. 

Trong môi trường bể cá, nguồn thức ăn của cá và san hô hết sức hạn chế và không đủ số lượng để cá cảnh và sản hô phát triển, khỏe mạnh và lên màu rực rỡ. Vì vậy, chúng ta cần bổ xung các loại thức ăn nhân tạo. Thức ăn cá cảnh tồn tại ở nhiều dạng (như dạng hạt, dạng lá và dạng nước) và có các nguồn gốc khác nhau để phù hợp với từng loại cá cảnh cụ thể.