Khác với suy nghĩ của nhiều người, bể cá cảnh biển không cần sử dụng nước biển mà chỉ cần sử dụng muối nhân tạo hoà tan với nước (tốt nhất là nước đã được lọc qua hệ thống RO/DI). Vì lý do này, chất lượng muối nhân tạo đóng vai trò then chốt đảm bảo chất lượng nước và tính ổn định của toàn bộ hệ thống cá cảnh biển và san hô. 

Muối tốt là loại chứa đầy đủ và đúng tỷ lệ các chất cần thiết cho bể cá như: Canxi, Ma-giê, Alk, Strontium, I-ốt. Quan trọng hơn, loại muối đó phải có chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất và tuyệt đối không có tạp chất.