Máy sưởi và máy làm mát là 2 loại máy giúp cân bằng nhiệt độ trong bể cá cảnh, bể thủy sinh để nước trong bể luôn được ổn định. Các thiết bị này có thể sử dụng được trong môi trường bể cá cảnh biển và bể thuỷ sinh, bể cá la hán, bể cá ali, bể cá rồng, bể nuôi tép.
Trong bể cá cảnh, nhiệt độ là một trong những thông số môi trường cơ bản nhưng có tác động rất lớn đến đời sống, sự tồn tại và phát triển của các sinh vật trong bể. Nhiệt độ ổn đinh và phù hợp với tập tính của cá cảnh nuôi trong bể giúp cá tăng trưởng, phát triển dáng đẹp. Hơn thế nữa, nhiệt độ ổn định cũng sẽ giúp cá cảnh giảm căng thẳng, tăng sức đề kháng đối với các mầm bệnh và ký sinh như nấm. Ngược lại, nếu nhiệt độ nước bể cá không phù hợp, quá nóng hoặc quá lạnh, cá bị căng thẳng dẫn đến việc bỏ ăn, chậm phát triển, hay bị bệnh, giảm màu sắc.