Sức khỏe và sự sống của cá cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng và độ ổn định của nước. Do nước bao bọc toàn bộ cơ thể cá nên cá cảnh rất nhạy cảm với thành phần và nồng độ các chất hòa tan trong nước. Mỗi hệ thống cá cảnh có một hệ thống lọc khác nhau để đảm bảo chất lượng nước phù hợp với chủng loại cá được nuôi trong bể cảnh. Các bạn lưu ý nắm rõ nguyên lý và cơ chế vận hành của toàn bộ hệ thống lọc trước khi quyết định mua loại máy phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí.