Là loại vôi chịu nước giúp tăng độ pH, dùng để tạo môi trường nước cho bể cá  cảnh biển. Vật liệu lò canxi phải được sử dụng kết hợp với hệ thống lò canxi để đem lại hiệu quả tốt nhất. Lò Canxi tạo môi trường acid (pH thấp) giúp ăn mòn và hoà tan vật liệu lò canxi. Quá trình hoà tan này là một phản ứng hoá học giải phóng canxi và alk vào nước bể cá, qua đó giúp tăng nồng độ Canxi và Alk trong bể cá cảnh biển. Một số vật liệu lò canxi cao cấp còn chứa thêm cả Ma-giê, stronti và các vi chất khác giúp san hô và các loại sinh vật biển, cá cảnh khác phát triển tốt