Hệ thống đèn trong bể cá cảnh là một trong những yếu tố căn bản cấu thành một bể cá thẩm mỹ căng tràn sức sống. Mỗi chủng loại sinh vật sống (cá cảnh, cây thủy sinh hay san hô) có các nhu cầu về cường độ ánh sáng, chất lượng chiếu sáng và thời gian chiếu sáng khác nhau. Chất lượng ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc giả lập ánh sáng mặt trời để các loại thực vật như cây thủy sinh và các loại san hô quang hợp, tổng hợp chất để tồn tại và phát triển.

Màu sắc của ánh sáng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thẩm mỹ của bể cá cảnh. Bể cá cảnh thường là tâm điểm chú ý của khách và người đến chơi nhà. Vì vậy, bạn hãy đầu tư hệ thống đèn xứng tầm với bể cá để các sinh vật phát triển tốt mà vẫn đẹp mắt người xem.