Bộ đo nồng độ PH cho bể cá - Test Salifert PH

Thương hiệu: SALIFERT
|
Mã SP:
|
350,000₫

Bộ kiểm tra pH Salifert đủ chính xác để theo dõi biến động pH của khoảng 0,2 đơn vị pH. Cho kết quả nhanh và chính xác. Phạm vi pH 7,4 - 8,6.

Số lượng

Giá trị pH có thể có tác động lớn đến sự phát triển của san hô và các loại sinh vật sống khác ở trong hô cá cảnh biển. Độ pH không được phép dao động nhiều hơn xấp xỉ. 0,3 đơn vị trong 24 giờ và tốt nhất nên được giữ trong khoảng từ 8,0 đến 8.2.


Nếu độ pH quá thấp thì nguyên nhân có thể là do Alk thấp và / hoặc không đủ sục khí ( khí O2)


Độ pH thấp có thể được điều chỉnh bằng cách cải thiện sục khí O2 và bằng cách tăng Alk lên giá trị của NSW (Nước biển tự nhiên) hoặc tăng lên khoảng 25% so với mức của NSW. Tuy nhiên không bao giờ tăng Alk lên giá trị cao hơn 12dKH.


Bộ kiểm tra pH Salifert đủ chính xác để theo dõi biến động pH của khoảng 0,2 đơn vị pH. Cho kết quả nhanh và chính xác. Phạm vi pH 7,4 - 8,6.

Hướng dẫn sử dụng: 

Lấy 5ml nước biển cho vào cốc thử.

Thêm vào cốc thử 6 giọt thuốc thử pH và lắc nhẹ trong vòng 10 giây.

So sánh màu sắc với bảng màu, kết quả cho ra chính xác nhất khi đặt dưới ánh sáng tự nhiên.

Nếu màu nằm giữa hai giá trị thì độ pH cũng nằm giữa các giá trị đó.