Thức ăn cho cá và san hô Chromys

Thức ăn cho cá và san hô Chromys:

Đóng chai: 250 ml

Thành phần chính: Chromys (0,2-20mm)

Cách sử dụng: Có thể bổ sung trực tiếp vào bể