Tất lọc thô Bubble Magus 4 inch cho bể cá cảnh

120.000

Tất lọc là bước lọc thô ban đầu rất quan trọng trong hệ thống lọc bể cá cảnh, giúp loại bỏ chất thải rắn, thô và các tạp chất khác trước khi đi vào hệ thông lọc chính

Còn hàng