Protein Skimmer Bubble Magus C6 / Máy tách bọt Bubble Magus C6

2.150.000

Skimmer BM C6 có tác dụng loại bỏ các hợp chất hữu cơ hoà tan trong nước (DOC) và các chất có hại khác trong bể cá. Các chất này nếu không được loại bỏ sẽ tích tụ đến nồng độ cao đủ để ảnh hưởng đến hệ sinh thái của bể.

 

Hết hàng