Giá đỡ tất lọc Bubble Magus 4inch cho hồ cá cảnh

200.000

Là một dụng cụ hỗ trợ tất lọc trong qua trình lọc thô, giúp giảm tắc nghẽn cho hệ thống lọc bể cá cảnh

Còn hàng